Beranda > Berita Utama > Detail Berita

Detail Berita

PELAKSANAAN UAMBN-BK UNTUK JENJANG MA (MADRASAH ‘ALIYAH) MADRASAH MU’ALLIMIN MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Pekan akhir bulan Maret 2018 adalah pekan yang sibuk bagi kelas 6, karena sudah harus memulai ujian akhir untuk menentukan kelulusan mereka. Setelah melaksanakan USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional), mereka dihadapkan dengan pelaksanaan UAMBN-BK (Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Basis Komputer). UAMBN-BK ini adalah ujian mata pelajarankeagamaan yang merupakan kurikulum Kemenag. Pelaksanaan UAMBN-BK terrsebut dari tanggal 26 – 31 Maret 2018. Mata pelajaran yang dijujikan adalah Al-Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam/SKI, dan Bahasa Arab untuk program IPA dan IPS; Al-Qur’an Hadis, Akhlak, Ilmu Kalam, Sejarah Kebudayaan Islam/SKI, dan Bahasa Arab untuk program Keagamaan.

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru